کارشناسی: مهندسی هوافضا از دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیرکبیر)

کارشناسی ارشد: فلسفه گرایش منطق ریاضی از دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشگر حوزه ی روان شناسی با رویکرد روانکاوی

سابقه تدرس: از سال ۱۳۹۷ تا اکنون

تدریس در دبیرستان های برتر تهران و دبیر رتبه ۳ ٬ ۲۳ و صد ها رتبه دو رقمی و سه رقمی در طی ۱۸ سال فعالیت.