۷ سال سابقه تدریس در مدارس برتر

مولف کتاب ۵+۱ انتشارات زیر ذره بین

همکاری در تالیف و ناظر علمی کتاب جامع خیلی سبز