مجموعه ماژیک به عنوان یکی از بسترهای ارایه محتوا در سطح اینترنت٬ از مدرسین توانمند در موضوعات مختلف دعوت به همکاری می نماید.

لطفا برای اطلاع از نحوه همکاری و شرایط مالی فرم زیر را پر کنید.